(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

  • Home
  • /
  • Baza Wiedzy
  • /
  • Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Każdy kto ma interes prawny albo majątkowy w wykazaniu następstwa prawnego po spadkodawcy posiada legitymację czynną do wystąpienia z wnioskiem o zmianę lub uchylenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Będą to przede wszystkim następcy prawni zmarłego, wierzyciele spadkobierców, których nie uwzględniono w stwierdzeniu nabycia spadku lub którym przypadł mniejszy niż faktycznie należny udział spadkowy, zapisobierca, uprawniony z tytułu zachowku, czy wykonawca testamentu. Co warte podkreślenia sąd spadku będąc właściwym do zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, nie ma możliwości dokonywać zmian w zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w takim przypadku, przy spełnieniu przesłanek niezbędnych dla wykazania wadliwości aktu poświadczenia dziedziczenia, sąd spadku uchyla przedmiotowy akt poświadczenia dziedziczenia. Odnośnie terminów do wystąpienia z wnioskiem o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy zaznaczyć, iż osoba, która była uczestnikiem postępowania w ramach, którego wydano ,,wadliwe” postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, może złożyć wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, kiedy swe żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w poprzednim postępowaniu. Co istotne, wniosek o zmianę należy wtedy złożyć przed upływem roku od dnia, w którym uczestnik poprzedniego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku uzyskał tę możliwość.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Rozwód Kraków
Zachowek Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego