(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Rozwody

Prawnik rozwody Kraków

Rozwody - co nas wyróżnia?

Dyskrecja

Rozumiejąc to, w jak trudnej dla nich sytuacji znaleźli się nasi Klienci, zachowujemy przy podejmowanych przez nas działaniach pełną dyskrecję.

Doświadczenie

Duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych pozwala Kancelarii osiągać dla Naszych Klientów korzystne rozstrzygnięcia prawne.

Dążenie do uregulowania najważniejszych kwestii

W ramach postępowania w sprawie o rozwód Kancelaria dąży do właściwego uregulowania m.in. kwestii władzy rodzicielskiej, zobowiązań alimentacyjnych oraz kontaktów małoletnich dzieci stron z ojcem lub matką

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Adwokat Rozwód Kraków

Kompleksowa pomoc prawną w sprawach o rozwód

W ramach instytucji prawa rodzinnego zapewniamy kompleksową pomoc prawną w sprawach o rozwód. Postępowanie w sprawie o rozwód jest postępowaniem szczególnym ze względu na to, iż decyduje, jak wyglądać będzie dalsze życie stron. Z uwagi na to na wstępnym etapie współpracy staramy się ustalić, jakie oczekiwania ma Klient. Bardzo często nasi Mandanci nie są świadomi, jakie kroki powinni poczynić w związku ze sprawą rozwodową. Oferujemy więc kompleksową pomoc prawną, udzielając naszym Klientom wszelkich niezbędnych informacji oraz dzieląc się z nimi cennymi wskazówkami. Kierujemy ich działaniami tak, by osiągnąć dla nich jak najbardziej korzystne rozwiązanie sprawy. Ustalenie priorytetów i kierunku prowadzenia sprawy jest w związku z tym niezwykle ważnym etapem w sprawach o rozwód Kraków jako miasto słynie z kancelarii adwokackich o niezwykle dobrej opinii, wynika to między innymi z wysoko wykwalifikowanych i rzetelnych prawników. Do jednej z nich należy zaliczyć naszą Kancelarię Adwokacką. Oferujemy najwyższej jakości pomoc prawną i wsparcie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Rozwody

Adwokat Kraków rozwód

Naturalną konsekwencją rozwodu jest konieczność podzielenia przez strony majątku, który zgromadzili w czasie trwania małżeństwa. Także w tego rodzaju sprawach zapewniamy naszym klientom pomoc i wsparcie. Przy sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego zawsze dążymy w początkowym etapie do ugodowego rozwiązania sporu. Naszym priorytetem jest to, aby Klienci w jak najmniejszym stopniu odczuwali uciążliwości związane z prowadzeniem sprawy rozwodowej. Kiedy dążenie do ugodowego rozwiązania konfliktu nie przynosi efektu reprezentujemy naszych klientów przed Sądami Rejonowymi, dążąc do faktycznego uzyskania przez nich należnych kwot, ruchomości czy nieruchomości. Naszym celem jest także rozliczenie wszystkich nakładów, które były czynione z majątku wspólnego stron na majątek osobisty jednego z małżonków, czy z majątku osobistego na majątek wspólny stron.

Kancelaria Adwokacka gwarantuje w sprawach rozwodowych pomoc prawną najwyższej jakości. Doskonale zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie przysparzają naszym Klientom w ich życiu codziennym tego typu sprawy. Są one niekiedy uciążliwe nie tylko dla stron, ale również dla ich rodzin. Bardzo często w sprawy rozwodowe zaangażowane są również dzieci. W związku z tym, udzielając wsparcia prawnego, działamy w sposób niezwykle delikatny i dyskretny. Usługi prawne, których udziela Kancelaria Adwokacka, są wysoce profesjonalne pod względem merytorycznym. Udzielamy jednak nie tylko rzetelnych porad prawnych, lecz dbamy również o komfort psychiczny naszych Klientów. W sprawach rozwodowych jest to niezwykle ważny aspekt pracy prawnika. Korzystając z obowiązujących aktualnie przepisów prawnych, a także z własnego doświadczenia zawodowego, kierujemy działaniami naszych Klientów w celu osiągnięcia satysfakcjonującego dla nich rozstrzygnięcia sprawy.

Adwokat Kraków rozwód

Sprawy rozwodowe to sprawy o szczególnie istotnym charakterze. Ich wynik przesądza o życiu stron, a także ich bliskich. Ogromnie ważna więc w tych właśnie sprawach jest pomoc prawna, jakiej udzielić może adwokat. Kancelaria Adwokacka oferuje Klientom merytoryczne wsparcie przy prowadzeniu spraw rozwodowych. Szczególnie ważne będą wskazówki adwokata, w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Takie sprawy niekiedy stają się bardzo skomplikowane i uciążliwe dla Klienta. Dzięki wsparciu rzetelnego i sumiennego adwokata stanie się to z pewnością dużo prostsze. Kancelaria Adwokacka cieszy się uznaniem Klientów dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Rozwód Kraków - FAQ

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego