(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Zachowek Kraków

Baza wiedzy

Zachowek Kraków

Czym jest zachowek?

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Zachowek Kraków

Z uwagi na przewidzianą przez polskie prawo spadkowe swobodę testowania, przejawiającą się w prawie osób posiadających zdolność testowania do swobodnych rozrządzeń swym majątkiem na wypadek śmierci, ustawodawca postanowił zabezpieczyć prawa osób najbliższych spadkodawcy. Ze względu na powyższe, zachowek jako roszczenie wchodzące w skład długów spadkowych przysługuje zamkniętej grupie osób.Warto wspomnieć, że prawo do zachowku przysługuje wyłącznie tym, osobom z kręgu osób hipotetycznie uprawnionych, które w danym stanie faktycznym byłyby powołane do spadku na podstawie ustawy.

Kto ma prawo do zachowku?

W związku z tym, że celem zachowku jest ochrona osób spadkodawcy najbliższych, ustawodawca wprowadził zamknięty katalog podmiotów, którym w ściśle określonych sytuacjach będzie przysługiwać roszczenie o zachowek. Osobami uprawnionymi do zachowku są: zstępni spadkodawcy, jego małżonek oraz rodzice. Warto wskazać, iż przynależność do którejś z wymienionych kategorii weryfikuje się na podstawie akt stanu cywilnego. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku osób przysposobionych, którym także roszczenie o zachowek przysługuje.

 

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego