(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Alimenty

Adwokat alimenty Kraków

Alimenty - co nas wyróżnia?

PRAKTYKA

Z uwagi na szczególne miejsce prawa rodzinnego w zakresie usług adwokata z kancelarii adwokackiej w Krakowie alimenty, w szczególności dochodzenie alimentów, obniżenie alimentów, czy podwyższenie alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego należą do spraw, którymi adwokat Gabriela Więckowska zajmuje się na co dzień

DOŚWIADCZENIE

Ilość spraw z zakresu alimentów oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają klientom kancelarii adwokackiej w Krakowie zapewnić opiekę i wsparcie na każdym etapie sprawy o alimenty, a także realnie ocenić wysokość alimentów czy szanse na uchylenie obowiązku alimentacyjnego

ZAANGAŻOWANIE

Sprawy o alimenty z uwagi na swój charakter wymagają zaangażowania adwokata na każdym etapie postępowania. Adwokat w sprawach o alimenty przykłada szczególną uwagę nie tylko do kwestii prawnych ale także do sytuacji życiowej klientów kancelarii adwokackiej, mając świadomość wpływu wyniku sprawy o alimenty na codzienne życie klientów kancelarii adwokackiej będących stroną sprawy o alimenty

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Alimenty Kraków

Alimenty w praktyce prawniczej

Alimenty zajmują istotne miejsce w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Doświadczenie w sprawach o alimenty pozwala przyjąć, iż wsparcie adwokata nie może ograniczać się wyłącznie do przygotowania pozwu np. o zasądzenie czy podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów. Wszczęcie sprawy dotyczącej alimentów przez adwokata musi zawsze poprzedzać wnikliwa analiza sytuacji życiowej obowiązanego do płacenia alimentów oraz uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych.

Często sprawy o alimenty są konsekwencją zmiany sytuacji życiowej i majątkowej stron stosunku alimentacyjnego, w takich przypadkach adwokat analizuje podstawy zainicjowania sprawy, ocenia realne szanse na osiągniecie zamierzonego przez klienta kancelarii adwokackiej celu odnośnie alimentów. Mając na uwadze sprawy o alimenty Kraków jest miastem gdzie linia orzecznicza Sądów Rejonowych czy Okręgowych, tych ostatnich, gdy alimenty są ustalane w związku z rozwodem czy separacją, pozwala na określenie w przybliżeniu przez adwokata przyjmującego sprawę o alimenty np. wysokości realnej do uzyskania kwoty. Co istotne sprawy o alimenty toczą się jak już zostało wspomniane zarówno przez Sądami Rejonowymi jak i Sądem Okręgowym. Powyższe zależy od etapu, na którym strony z pomocą adwokata chcą uregulować alimenty przed Sądem.

Należy rozróżnić alimenty na małżonka, na małoletnie dzieci stron, jak i alimenty na utrzymanie rodziny. Każde z nich mają zapewniać utrzymanie i zaspokajanie potrzeb jednak przesłanki powstania obowiązku alimentacyjnego po stronie obowiązanego w każdym z tych przypadków jednak się różnią. Przy przyjmowaniu sprawy o alimenty adwokat przede wszystkim wnikliwie analizuje sytuację majątkową obciążonego obowiązkiem alimentacyjnym jak i uprawnionego do alimentów, jego usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości samodzielnego utrzymania się bez alimentów.

Często sprawy o alimenty są powiązane z innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Istnieją sytuacje, że adwokat wspiera mocodawcę przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego w ramach sprawy o rozwód czy separację. Należy także pamiętać, iż w związku z tym, że obowiązek alimentacyjny uzależniony jest  od okoliczności, które na przestrzeni czasu mogą ulec zmianie (jak usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka), alimenty mogą z pomocą adwokata być odpowiednio do sytuacji podwyższane, obniżane lub uchylane. Zasadność zmiany alimentów adwokat zawsze ocenia po rozmowie z mocodawcą, ustalając zmiany jakie zaszły w stanie faktycznym po zakończonym postępowaniu, w którym ustalono wysokość mających ulec zmianie alimentów.

Przebieg sprawy o alimenty

Adwokat ocenia na podstawie rozmowy z klientem i materiałów dowodowych dostarczonych przez mocodawcę. Do dokumentów, które warto przynieść do adwokata przygotowującego pozew w sprawie o alimenty należą między innymi faktury, potwierdzenia zapłaty w postaci wydruków z rachunków bankowych czy operacji z kart płatniczych, wszelkiego rodzaju umowy związane z zaspokajaniem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, dokumentacja medyczna związana z wdrożonym leczeniem, zaświadczenia dotyczące edukacji pozaszkolnej i ponoszonymi z tego tytułu kosztami.

Współpracę w sprawie o alimenty adwokata z klientem można podzielić na dwa etapy:

Przedsądowy

  • adwokat prowadzi z mocodawcą rozmowę mającą na celu ustalenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz możliwości majątkowych osoby zobowiązanej do ponoszenia alimentów;
  • adwokat w czasie spotkania z klientem w sprawie alimentów ocenia dokumenty przyniesione przez zainteresowanego oraz gdy zajdzie potrzeba udziela wskazówek co do dalszej dokumentacji potrzebnej do zainicjowania sprawy o alimenty (zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie alimentów)
  • adwokat przygotowuje na podstawie uzyskanych od klienta informacji odpowiedni pozew w sprawie o alimenty (zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie alimentów), który następnie wraz z załączonymi dowodami jest składany we właściwym sądzie.

Sądowy

  • adwokat w sprawie o alimenty, jeżeli reprezentuje stronę powodową po złożeniu pozwu o alimenty (zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie alimentów), czeka na odpowiedź strony pozwanej, w przypadku kiedy adwokat reprezentuje osobę pozwaną w sprawie o alimenty z oczywistych względów przystępuje do sprawy na etapie złożenia odpowiedzi na pozew o alimenty (zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie alimentów),w drugim przypadku już w toku sprawy o alimenty adwokat spotyka się z klientem, sytuacja ta nie różni się znacząco od roli adwokata w etapie przedsądowym opisanym w pkt a, z tą różnicą, iż adwokat ma znacznie mniej czasu na przygotowanie odpowiedzi na pozew o alimenty, a pozwany na zgromadzenie stosownych dowodów na poparcie swojego stanowiska co do alimentów
  • adwokat podczas wyznaczonego terminu rozprawy reprezentuje stronę biorąc aktywny udział poprzez np. zadawanie pytań świadkom czy stronom sprawy o alimenty, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
  • adwokat w toku postępowania w sprawie o alimenty lub na etapie sporządzania pozwu dotyczącego alimentów lub odpowiedzi na pozew dotyczącej obowiązku alimentacyjnego może złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia, adwokat ocenia w konkretnych przypadkach, czy złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia w sprawie o alimenty będzie zasadnym, gdyż nie jest to regułą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
  • w sprawach przed sądami o alimenty w Krakowie adwokat może ocenić przybliżony czas trwania postępowania mając na uwadze dotychczasową praktykę

Alimenty - często zadawane pytania

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego