(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe rozpoczyna się zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym w chwili otwarcia spadku. Wynika to z istniejącej w polskim prawie koncepcji nabycia przez spadkobierców spadku z mocy prawa w chwili śmierci spadkodawcy, która to chwila śmierci spadkodawcy jest tożsama z chwilą otwarcia spadku. W związku z powyższym śmierć spadkodawcy pociąga za sobą nabycie praw i obowiązków w tym tzw. długów spadkowych wchodzących w skład spadku przez osoby uprawnione, czyli spadkobierców ustawowych czy testamentowych, z tego powodu stwierdzenie nabycia spadku przez sąd poprzez wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, czy uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia mają charakter deklaratywny. Charakter odpowiedzialności za długi spadkowe ma znaczenie przede wszystkim w przypadku, kiedy uprawnioną z tytułu spadkobrania jest więcej niż jedna osoba. W takiej sytuacji możliwe jest dwojakie ukształtowanie odpowiedzialności współspadkobierców: odpowiedzialność solidarna lub odpowiedzialność poszczególnych spadkobierców za poszczególne części długu w stosunku do wielkości udziału w spadku. W przypadku odpowiedzialności solidarnej każdy ze współspadkobierców ma obowiązek spełnić całe świadczenie niezależnie od tego, czy następuje to przed działem spadku czy po jego dziale. Przy odpowiedzialności solidarnej współspadkobierców interes wierzyciela jest bardziej chroniony niż przy drugim rodzaju odpowiedzialności. Ryzyko niewypłacalności jednego (lub kilku) ze współspadkobierców leży po stronie pozostałych spadkobierców, a nie wierzyciela. Przy odpowiedzialności ukształtowanej według drugiej możliwości ryzyko niewypłacalności współspadkobiercy obciąża wierzyciela. W obowiązującym systemie prawnym do chwili działu spadku współspadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe solidarnie, natomiast po dokonaniu działu każdy z nich ponosi samodzielnie odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości swojego udziału.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Rozwód Kraków
Zachowek Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego