(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Skutki separacji w prawie spadkowym

Skutki separacji w prawie spadkowym

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Skutki separacji w prawie spadkowym

W przepisach prawa spadkowego ustawodawca w sposób jednoznaczny określił wpływ orzeczenia separacji czy nawet faktu samego złożenia pozwu o orzeczenie separacji na dziedziczenie ustawowe. Skutkiem orzeczonej prawomocnie separacji jest wyłączenie małżonka z dziedziczenia ustawowego po współmałżonku, co pociąga za sobą konsekwencje w sferze roszczenia o zachowek po zmarłym współmałżonku, w postaci utraty prawa do zachowku, a także utraty prawa do naddziałowego zapisu ustawowego, który został przez ustawodawcę zastrzeżony dla małżonka, który by dziedziczył z ustawy. Podobnie w przypadku orzeczonej prawomocnie separacji, małżonkowi nie przysługuje uprawnienie do korzystania w ciągu trzech miesięcy od daty otwarcia spadku, czyli daty śmierci spadkodawcy z mieszkania i urządzenia domowego nawet wtedy, gdy mieszkał ze spadkodawcą w przedmiotowym lokalu do śmierci. Co istotne małżonek pozostający w separacji prawnej może dziedziczyć na podstawie testamentu spisanego przez drugiego współmałżonka.

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego, pozbawienie małżonka spadkodawcy waloru spadkobiercy ustawowego może nastąpić nie tylko na skutek orzeczenia separacji. Taka sytuacja może nastąpić także, gdy w toku procesu o separację zmarł małżonek, który wystąpił o orzeczenie separacji z winy drugiego małżonka, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje wówczas na mocy orzeczenia sądu i tylko wtedy, gdy stosowne powództwo wytoczy którykolwiek spośród spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Przedmiotowe powództwo należy wytoczyć w terminie sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się o otwarciu spadku i nie później niż w ciągu roku od jego otwarcia. Taka możliwość pomimo braku upływu zakreślonych ustawą terminów, nie nastąpi, kiedy w toku postępowania o separację małżonek zmienił stanowisko procesowe i zażądał zaniechania orzekania o winie.

 

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Rozwód Kraków
Zachowek Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego