(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Zaprzeczenie ojcostwa

Jak wynika z przepisów prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce, mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Wprowadzone w polskim systemie prawnym domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki może zostać wzruszone tylko w wyniku uwzględnionego przez sąd powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Osobą posiadającą legitymację czynną do wytoczenia powództwa i zaprzeczenie ojcostwa jest w takim przypadku mąż matki małoletniego dziecka. Co istotne mąż matki nie traci interesu prawnego w złożeniu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa pomimo tego, że w akcie urodzenia dziecka jako niepochodzącego z małżeństwa nie figuruje. To ostatnie wynika z faktu, iż brak ujawnienia męża matki w akcie urodzenia dziecka nie obala domniemania, iż ojcem dziecka urodzonego w małżeństwie jest mąż matki małoletniego, również okoliczność, że w akcie urodzenia dziecka figuruje nazwisko innego mężczyzny niż mąż matki, nie obala domniemania z art. 62 § 1 KRO, a co za tym idzie nie  czyni bezpodstawnym wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki.

Należy pamiętać o tym, że ustawodawca ograniczył terminem wytoczenia przez męża matki małoletniego powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i tak mąż matki może skutecznie wytoczyć takie powództwo w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, przy czym nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Rozwód Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego