(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Mieszkanie zapisane w testamencie a zachowek

Mieszkanie zapisane w testamencie a zachowek

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Mieszkanie zapisane w testamencie a zachowek

Zgodnie z polskim prawem spadkowym mieszkanie zapisane w testamencie może mieć wpływ na zachowek, który jest prawem precyzyjnie określonych osób blisko związanych z zmarłym, ale nie objętych spadkiem, do otrzymania określonej części majątku po zmarłym. Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy powinny mu przypaść w związku z zachowkiem dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach połowa wartości tego udziału. O zachowek można pozywać dopiero po śmierci spadkodawcy, wcześniej wniesiony pozew o zapłatę zachowku nie odniesie zamierzonego skutku.

Mieszkanie zapisane w testamencie a zachowek

Jeśli mieszkanie zostało zapisane w testamencie na rzecz konkretnej osoby, która nie jest spadkobiercą ustawowym (np. partner życiowy, osoba spoza rodziny), to spadkobiercy ustawowi, których roszczenia o zachowek nie pokrył odziedziczony udział w schedzie spadkowej mogą żądać zachowku. W takim przypadku wartość mieszkania zapisanego w testamencie jest brana pod uwagę przy obliczaniu wartości majątku, z którego przysługuje zachowek-należy wartość mieszkania ustaloną według stanu na dzień otwarcia spadku a cen aktualnych uwzględnić przy wyliczaniu substratu zachowku. Podobnie w sytuacji, gdy mieszkanie zostało zapisane w testamencie na rzecz osoby, która jest spadkobiercą ustawowym, np. dziecka. Także wtedy przy ustalaniu wartości należnego zachowku uwzględnia się ten składnik spadku.

Testament na wnuka z pominięciem dzieci

Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące spadków i zachowku są złożone, a ich stosowanie może zależeć od indywidualnych okoliczności każdej sytuacji. Dlatego w przypadku konkretnych pytań lub wątpliwości warto skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w prawie spadkowym. Zachowek od mieszkania to nic innego jak potoczne określenie sytuacji, w której przy ustalaniu wartości zachowku adwokat ocenia czy darowizna mieszkania lub przepisanie mieszkania w testamencie także, kiedy występuje testament na wnuka z pominięciem dzieci daje podstawy według prawa spadkowego na zasądzenie przez sąd zachowku. Nawet w tak oczywistych przypadkach jak darowizna mieszkania czy przepisanie mieszkania w testamencie z pominięciem dzieci czy testament na wnuka z pominięciem dzieci, zachowek w tym potocznie zwany zachowek od mieszkania nie zawsze będzie się należał. Zasądzenie przez sąd tytułem zachowku należnych kwot zawsze zależy od konkretnych okoliczności sprawy.

Darowizna mieszkania a zachowek dla rodzeństwa

Potoczne określenie jak zachowek od mieszkania formalnie oznacza konieczność uwzględnienia przekazanego w testamencie mieszkania przy wyliczaniu substratu zachowku lub uwzględnienie wartości mieszkania, którego prawo własności zostało przeniesione w darowiźnie. Przy wliczaniu przez adwokata należnego uprawnionemu zachowku, także tzw. zapis nieruchomości w testamencie nie pozostaje obojętny i ma wpływ na wartość przewidzianego w prawie spadkowym zachowku. W przypadku, kiedy jedno z dzieci zostanie obdarowane przez ojca lub matkę z pominięciem pozostałego rodzeństwa, wtedy pominiętym dzieciom lub czasem ich zstępnym należy się zachowek, podobnie, kiedy występuje testament na wnuka z pominięciem dzieci spadkodawców. Są wyjątki, kiedy zachowek pomimo powyższego nie będzie się należał, jednak to adwokat zajmujący się prawem spadkowym jest w stanie określić, czy zachowek będzie należny, czy sąd finalnie oddali powództwo.

Zachowek w prawie spadkowym w potocznym ujęciu

Oczywistym jest, że zachowek nie należy do powszechnie znanych instytucji prawa spadkowego. Wszelkie czynności prawne, które potocznie klienci u adwokata określają jako np. przepisanie mieszkania w testamencie, zachowek od mieszkania, pytając o mieszkanie zapisane w testamencie a zachowek czy darowiznę mieszkania a zachowek, najczęściej oznaczają dla adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym konieczność dokonania oceny, czy w wyniku darowizny mieszkania czy zapisania mieszkania w testamencie z pominięciem dzieci lub zapisania mieszkania w testamencie z pominięciem żony lub męża powstaje obowiązek zapłaty zachowku. Aby uzyskać odpowiedź niezbędne jest poznanie nie tylko okoliczności zapisania mieszkania w testamencie czy dokonania darowizny mieszkania z np. pominięciem rodzeństwa, ale także wnikliwe poznanie okoliczności dotyczących tych czynności prawnych, ustalenie czy były inne darowizny oraz zweryfikowanie losów innych składników, jakie zmarły pozostawił w spadku.

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego