(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Separacja a rozwód – poznaj podobieństwa i różnice

Separacja a rozwód – poznaj podobieństwa i różnice

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Separacja a rozwód – poznaj podobieństwa i różnice

W Polsce separacja i rozwód to dwie różne instytucje prawne dotyczące instytucji małżeństwa. Separacja jest procesem, w którym małżonkowie formalnie oddzielają się od siebie, ale pozostają prawnie małżeństwem. Jest to rodzaj rozstania, które może prowadzić do rozwodu, ale nie jest równoznaczne z nim. Separacja może być czasem próby, podczas którego małżonkowie mogą nadal żyć osobno i przemyśleć swoje relacje, ale formalnie nadal pozostają małżeństwem.

Rozwód jest procesem, w którym małżeństwo jest ostatecznie rozwiązane na stałe. Po rozwodzie małżonkowie przestają być prawnie związani i nabywają możliwość zawarcia nowych związków małżeńskich. Aby uzyskać wyrok w sprawie o rozwód należy złożyć przed sądem okręgowym pozew inicjujący postępowanie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku separacji, także należy wytoczyć powództwo.

W Polsce procedura separacji nie jest tak powszechnie stosowana jak rozwód, a decyzja o wyborze jednego lub drugiego zależy m.in. od okoliczności danego małżeństwa.

Rozwód a separacja

Różnica między rozwodem a separacją jest zasadnicza, nie uzyskamy rozwodu, kiedy rozkład pożycia małżeńskiego nie jest trwały a wyłącznie zupełny. W ostatnim przypadku zasadne będzie wytoczenie powództwa o separację. Z uwagi na bardzo cienką granicę pomiędzy trwałością rozkładu pożycia małżeńskiego a jej brakiem, warto zastanowić się czy jest sens przechodzić przez skomplikowany proces o separację, kiedy w jego wyniku stopień zantagonizowania stron np. wobec chęci ustalania winy za rozkład pożycia, doprowadzi rozkład do formy trwałości. Zarówno rozwód jak i separacja wymagają zupełności rozkładu pożycia przy rozwodzie dodatkowo musi on posiadać cechę trwałości. Rozwód i separacja nie różnią się w kwestii możliwości ustalania winy w rozkładzie pożycia. Podobnie odnośnie kwestii ustroju majątkowego zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji wspólności ustawowa małżeńska, jeżeli istniała na dzień orzekania ustaje. Różnica między rozwodem a separacją sprowadza się do zasadniczej kwestii ustalenia powagi rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Jeżeli rozkład pożycia małżeńskiego nie ma jeszcze cech trwałości Sąd Okręgowy oddali pozew o rozwód.

Czym różni się separacja od rozwodu?

Podstawowe różnice między rozwodem a separacją dotyczą:

Stanu cywilnego:

Po zakończeniu procesu rozwodowego małżonkowie są oficjalnie rozwiedzeni i nie są już prawnie związani małżeństwem. W przypadku separacji małżonkowie formalnie pozostają małżeństwem, ale często żyją osobno i prowadzą oddzielne życia.

Praw i obowiązków:

Po rozwodzie małżonkowie tracą większość praw i obowiązków względem siebie, z wyjątkiem tych, które wynikają z punktów wyroku rozwodowego dotyczących opieki nad dziećmi, alimentów itp.

Podczas separacji małżonkowie nadal mają pewne prawa i obowiązki względem siebie.

Zakończenia związku:

Rozwód jest ostatecznym zakończeniem małżeństwa, umożliwiającym obu stronom zawarcie nowych związków małżeńskich.

Separacja jest rodzajem rozstania, które nie zawsze prowadzi do rozwodu. Małżonkowie mogą pozostać w separacji na czas nieokreślony, powrócić do wspólnego życia lub zdecydować się na rozwód w przyszłości.

Separacja czy rozwód?

Główną różnicą między rozwodem a separacją jest to, że rozwód kończy małżeństwo, podczas gdy separacja jest rodzajem rozstania, które nie musi prowadzić do ostatecznego rozwiązania związku małżeńskiego. Każda z tych opcji ma swoje własne konsekwencje prawne i życiowe, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego warto się zastanowić czy proces w sprawie o separację nie sprawi, że zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nabierze cech trwałości. Takich obaw nie ma w przypadku sprawy o rozwód, kiedy pomiędzy stronami nastąpił już trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego