(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Separacja

Separacja Kraków

Separacja - co nas wyróżnia?

Indywidualne podejście

Z uwagi na charakter spraw z zakresu prawa rodzinnego dokładamy należytej staranności, by każda sprawa dotycząca separacji była oceniona indywidualnie i tak też prowadzona. Każdy przypadek jest inny, co generuje konieczność wnikliwej analizy stanu faktycznego, celem przyjęcia właściwej taktyki procesowej w sprawie o separację

Wsparcie

Zainicjowanie obecnie sprawy o separację w Krakowie wiąże się z koniecznością przedłożenia do Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny pozwu wraz z odpowiednimi załącznikami, adwokat w sprawie o separację przygotowuje pozew i wskazuje niezbędne dokumenty, jakie należy dołączyć do pozwu o separację

Dyspozycyjność

Kancelaria prowadzi sprawy o separację w Krakowie, ale także z uwagi na prośby naszych Klientów reprezentujemy ich w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w tym w sprawach o separację na terenie całego kraju. Podejmujemy niezbędne działania procesowe mające na celu ochronę interesów naszych mocodawców w tak ważnym aspekcie życia jak rodzina

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Separacja Kraków

Sprawa o separację należy do spraw z zakresu prawa rodzinnego. W związku z powyższym niezbędne jest przeanalizowanie wspólnie z adwokatem wszystkich za i przeciw zainicjowaniu postępowania o separację. Często jeden z istotnych skutków sprawy o separację czyli rozdzielność majątkową małżeńską można osiągnąć inicjując sprawę o ustanowienie rozdzielności przed sądem rejonowym lub wprowadzając nowy ustrój majątkowy u notariusza. Podobnie z kwestią alimentów, te mogą być ustanowione w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym, bez konieczności wnoszenia pozwu o separację do sądu okręgowego.

Postępowanie o separację w Krakowie przed Sądem Okręgowym podobnie jak w innych miastach jest procesem długotrwałym, a większość jego skutków można osiągnąć odrębnymi krótkotrwałymi postępowaniami lub czynnościami przed notariuszem. Powyższe dotyczy sytuacji, kiedy stronom nie zależy na separacji a na jej dodatkowych skutkach prawnych. To adwokat przyjmując sprawę o separację w Krakowie przed Sądem Okręgowym ustala po rozmowie z klientem czy faktycznie zasadnym jest wnoszenie sprawy o separację, czy właściwszą będzie sprawa np. o alimenty czy ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jest to tym bardziej wskazanym, kiedy pomiędzy stronami istnieje głęboki konflikt uniemożliwiający ugodowe zakończenie sprawy o separację, bez konieczności przeprowadzania długotrwałego postępowania dowodowego.

Prawo rodzinne z uwagi na regulowanie kwestii dnia codziennego daje możliwość uzyskania zamierzonych przez strony efektów nie tylko w ramach sprawy o separację, z tego też powodu zasadnym jest przed ostatecznym podjęciem decyzji i wniesieniem sprawy o separację w Krakowie do Sądu Okręgowego, Wydział XI Cywilny-Rodzinny poznać inne rozwiązania, które pozwolą na osiągniecie zamierzonego skutku prawnego znajdującego odbicie w życiu codziennym rodziny.

Postępowanie w sprawie o separację można podzielić na dwa etapy:

  1. etap przedsądowy sprawy o separację polega na ustaleniu z pełnomocnikiem w kancelarii adwokackiej czy istnieją podstawy do zainicjowania sprawy o separację w Krakowie przed Sądem Okręgowym, czy zasadnym będzie np. złożenie pozwu o rozwód. Na tym etapie po podjęciu decyzji co do przygotowania a następnie złożenia pozwu o separację, gromadzone są także dokumenty niezbędne do rozpoczęcia sprawy o separację w Krakowie czy w każdym innym mieście w którym swoją siedzibę ma Sąd Okręgowy. Po przeanalizowaniu sytuacji życiowej i rodzinnej klienta adwokat przygotowuje pozew o separację, który następnie zostanie złożony w sądzie
  2. na etapie sądowym separacji w Krakowie przed Sądem Okręgowym Wydział XI Cywilny-Rodzinny adwokat czynnie uczestniczy w rozprawach, zadaje pytania uprzednio zawnioskowanym przez strony świadkom, składa nowe wnioski dowodowe, których złożenie na etapie wnoszenia pozwu o separację nie było możliwe, w zależności od dynamiki procesu w sprawie o separację pełnomocnik wspiera reprezentowaną przez siebie stronę postępowania o separację dążąc do uprzednio zamierzonego celu procesowego.

Separacja - najczęściej zadawane pytania

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego