(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Władza rodzicielska a prawo do kontaktów

Baza wiedzy

Władza rodzicielska a prawo do kontaktów

Jak w świetle prawa wygląda zakres władzy rodzicielskiej oraz prawo do kontaktów z dzieckiem?

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Władza rodzicielska a prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem

Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności lub odseparowania rodziców w stosunku do dziecka. Z uwagi na powyższe, władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro i interes dziecka.  Prawo do osobistej styczności z dzieckiem, przysługujące obojgu rodzicom jest prawem osobistym i nie powinno być uzależniane w żadnym stopniu od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, iż nawet pozbawienie jednego z rodziców np.  wyrokiem rozwodowym władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron w żadnej mierze nie wpływa na uregulowanie i wykonywanie kontaktów tego rodzica.  Uregulowanie prawa do kontaktów rodzica z dzieckiem, przejawiające się np. w pozbawieniu matki lub ojca prawa do kontaktów z dzieckiem lub w ich ograniczeniu następuje w drodze odrębnego orzeczenia przez sąd, takie  uregulowanie uzasadnia treść art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Takie stanowisko potwierdza chociażby  Sąd Najwyższy, w postanowieniu z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 761/00 („Przegląd Sądowy” 2001, nr 9, s. 122), stwierdzając, że władza rodzicielska stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka mających na celu zapewnienie mu należnej pieczy i strzeżenie jego interesów. Rodzice mają jednak względem dziecka także prawa i obowiązki nieobjęte władzą rodzicielską, niestanowiące jej elementu, jak np. prawo do osobistej styczności z dzieckiem.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Rozwód Kraków
Zachowek Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego