(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Przemoc psychiczna w małżeństwie jako powód rozwodu

Przemoc psychiczna w małżeństwie jako powód rozwodu

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Przemoc psychiczna w małżeństwie jako powód rozwodu

Przemoc psychiczna w małżeństwie jest poważnym problemem i stanowi jeden z powodów rozwiązania związku małżeńskiego stron z winy osoby stosującej przemoc psychiczną w rodzinie. Przemoc psychiczna, znana także jako przemoc emocjonalna lub psychiczna, polega na naruszaniu zdrowia psychicznego, samopoczucia i godności drugiej osoby przez małżonka. Przemoc psychiczna w małżeństwie może przejawiać się na wiele różnych sposobów, takich jak uporczywe obraźliwe komentarze, poniżające uwagi lub wyzwiska, wykluczenie i izolowanie partnera od rodziny i przyjaciół, manipulacja emocjonalna i kontrola nad życiem partnera oraz groźby i zastraszanie, wywoływanie poczucia winy i niskiej samooceny czy ignorowanie potrzeb i uczuć drugiej osoby. Powyższe przesłanki mogą występować osobno lub łącznie. Skala ich występowania i skutki jakie to wywołuje wpływają na zasadność zakwalifikowania niewłaściwych zachowań wobec małżonka jako przemocy psychicznej.

Zarówno prawo karne jak i prawo rodzinne chronią przed znęcaniem się psychicznym przejawiającym się przemocą psychiczną w rodzinie. Adwokat zajmujący się prawem rodzinnym oraz karnym po przeanalizowaniu sytuacji i poznaniu faktów oceni czy zasadnym będzie kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego wyłącznie w sprawie o rozwód czy zasadnym będzie złożenia przez ofiarę przemocy w rodzinie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Znęcanie psychiczne

Przemoc psychiczna w małżeństwie może prowadzić do poważnych konsekwencji dla ofiary, takich jak depresja, lęki, obniżone poczucie własnej wartości i problemy zdrowotne. W wielu krajach, w tym w Polsce, przemoc psychiczna jest uważana za podstawę do ubiegania się o rozwód, zwłaszcza jeśli nie jest możliwe utrzymanie zdrowego związku małżeńskiego i ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ofiary.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy psychicznej w małżeństwie, ważne jest, aby szukać pomocy i wsparcia. Możesz skontaktować się z lokalnymi organizacjami wsparcia ofiar przemocy domowej, psychoterapeutą lub adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych, aby uzyskać porady i informacje na temat swoich praw i możliwości rozwodu. Przemoc psychiczna jest nieakceptowalna i nie powinna być tolerowana w żadnym związku małżeńskim ani żadnym innym związku.

Przemoc psychiczna w rodzinie

Przemoc psychiczna w rodzinie to forma przemocy, która może mieć bardzo poważne i szkodliwe konsekwencje dla jej ofiar. Obejmuje ona wszelkie zachowania lub działania, które mają na celu kontrolowanie, manipulowanie, zastraszanie lub poniżanie członków rodziny poprzez stosowanie agresji emocjonalnej, obrażania, groźby, izolowanie od innych osób, kontrolowanie finansów lub ograniczanie wolności osobistej.

Oto kilka przykładów zachowań, które mogą być uznane za przemoc psychiczną w rodzinie:

Poniżanie i wyzywanie: Wyśmiewanie, obrażanie, używanie poniżających epitetów lub uwag, które mają na celu zranienie emocjonalne ofiary.

  • Groźby: Groźby fizyczne, psychiczne lub ekonomiczne, które mają na celu zastraszenie ofiary i kontrolę nad jej zachowaniem.
  • Izolacja: Ograniczanie kontaktów społecznych ofiary poprzez kontrolę, uniemożliwianie spotkań z przyjaciółmi czy rodziną oraz izolowanie od wsparcia społecznego.
  • Kontrola: Kontrolowanie codziennych działań ofiary, decyzji, finansów, komunikacji i kontaktów z innymi ludźmi.
  • Manipulacja emocjonalna: Wykorzystywanie emocji ofiary w celu manipulacji jej zachowaniem i decyzjami.
  • Zastraszanie: Groźby fizyczne lub emocjonalne mające na celu zastraszenie ofiary i utrzymanie kontroli nad nią. Także ograniczanie dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, sen, opieka medyczna czy odpowiednie warunki mieszkaniowe, stanowią przejaw znęcenia się.

Przemoc psychiczna w rodzinie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiary oraz dla całej rodziny. Może prowadzić do chronicznego stresu, depresji, lęków, problemów zdrowotnych, a nawet do samookaleczeń lub samobójstwa. Dlatego też bardzo ważne jest podjęcie działań w celu zapobieżenia i zapewnienia wsparcia ofiarom przemocy psychicznej w rodzinie.

Jak udowodnić znęcanie psychiczne

Udowodnienie znęcania psychicznego w rodzinie może być trudne, ponieważ często nie ma widocznych śladów fizycznych tej formy przemocy. Jednak istnieją pewne kroki, które można podjąć, aby zbierać dowody i dokumentować przypadki znęcania psychicznego w rodzinie. Oto kilka sugestii: Zachowaj szczegółowy dziennik wszystkich incydentów znęcania psychicznego, wraz z datami, godzinami, miejscami i opisami konkretnej sytuacji. Im więcej szczegółów, tym lepiej. Poszukaj osób, które były świadkami lub wiedzą o znęcaniu się psychicznym. To mogą być członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, czy nawet pracownicy służby zdrowia, którzy mogą potwierdzić sytuację. Zachowaj wszelkie listy, wiadomości tekstowe, e-maile lub inne formy komunikacji, które mogą stanowić dowód na znęcanie się psychiczne, takie jak groźby, obrażenia czy manipulacje emocjonalne. Jeśli doszło do jakichkolwiek konsekwencji zdrowotnych w wyniku znęcania psychicznego, zgromadź dokumentację medyczną, np. zeznania lekarzy, diagnozy psychiatrów, raporty leczenia itp. Jeśli to możliwe, zrób zdjęcia lub nagrania audio/video sytuacji, które mogą stanowić dowód na znęcanie się psychiczne.

Co robić w przypadku przemocy psychicznej w rodzinie

Mając na uwadze skutki przemocy psychicznej warto w walce o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pozostałych członków rodziny w tym dzieci, skorzystać z pomocy osób trzecich. Porady i wsparcie profesjonalistów, takich jak adwokaci specjalizujący się w prawie rodzinnym, pracownicy socjalni, psychologowie czy terapeuci mogą być pomocne. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym i karnym może udzielić wsparcia i porad dotyczących zbierania dowodów oraz dalszych kroków przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Ważne jest również zrozumienie, że proces udowadniania znęcania psychicznego w rodzinie może być długi i wymagający, dlatego warto szukać pomocy i wsparcia. Przemoc w rodzinie jest nielegalna i nieakceptowalna, dlatego warto skorzystać z pomocy instytucji i organizacji, do których zadać należy udzielanie wsparcia w walce z przemocą w tym z przemocą psychiczną w rodzinie. W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie oczywistej pomocy udzieli adwokat zajmujący się prawem rodzinnym, jednak istotne może być także wsparcie oferowane przez np. ośrodki pomocy społecznej.

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego