(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Kolejność odpowiedzialności obdarowanych za zachowek

  • Home
  • /
  • Baza Wiedzy
  • /
  • Kolejność odpowiedzialności obdarowanych za zachowek

Kolejność odpowiedzialności obdarowanych za zachowek

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Kolejność odpowiedzialności obdarowanych za zachowek

Mając na uwadze sposób w jaki ustawodawca uregulował odpowiedzialność osób obradowanych przez spadkodawcę (lub których wstępni zostali przez niego obdarowani) wskazać należy, iż nie jest to odpowiedzialność solidarna kilku obdarowanych.

Jak wynika wprost z KC pośród kilku obdarowanych obdarowany wcześniej ponosi odpowiedzialność za zachowek, przy wystąpieniu pozostałych niezbędnych do ponoszenia przez niego odpowiedzialności przesłanek tylko wtedy, gdy uprawniony do zachowku nie może uzyskać uzupełnienia zachowku od osoby, która została obdarowana później. Jako kryterium ustawodawca posłużył się czasem dokonania darowizny, a co za tym idzie kolejnością zawierania przez spadkodawcę umów darowizn z poszczególnymi osobami.

Ustawodawca uczynił kluczowym kryterium dla ustalenia odpowiedzialnego z tytułu zachowku czas dokonania darowizny. W doktrynie istnieje stanowisko, że faktycznie powinno się oceniać nie czas zawarcia umowy darowizny a jej wykonania. W zaistniałej sytuacji to na uprawnionym z tytułu zachowku, w przypadku dochodzenia roszczenia o zachowek od obdarowanego spoczywa ciężar dowodowy w zakresie wykazania, iż uzyskanie zachowku od spadkobiercy lub wcześniej obdarowanych jest niemożliwym. Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie rozstrzygnął wprost zasad odpowiedzialności osób równocześnie obdarowanych, doktryna wypracowała stanowisko, iż ich odpowiedzialność z tytułu zachowku będzie in solidum. Co ważne w przypadku kilku darowizn uczynionych na rzecz tych samych osób, które w związku z tym są potencjalnie odpowiedzialne z tytułu zachowku, wybór zobowiązanego następuje przez ocenę czasu dokonania (czy wykonania) niezależnie każdej z darowizn.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Rozwód Kraków
Zachowek Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego