Właściwość przemienna w sprawach o roszczenia majątkowe przeciwko przedsiębiorcy

  • Home
  • /
  • Baza Wiedzy
  • /
  • Właściwość przemienna w sprawach o roszczenia majątkowe przeciwko przedsiębiorcy

Właściwość przemienna w sprawach o roszczenia majątkowe przeciwko przedsiębiorcy

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym rozróżniamy trzy rodzaje właściwości miejscowej, tj. właściwość ogólną, będącą zasadą przewidzianą przez ustawodawcę w art. 27 KPC oraz właściwości: przemienną i wyłączną, które obowiązują na zasadzie wyjątku od reguły. Właściwość miejscowa sądu I instancji została uzależniona od miejsca zamieszkania pozwanego, które ma znajdować się w okręgu działalności tego sądu (actor sequitur forum rei). Dotyczy to pozwanych będących osobami fizycznymi.

Ustawodawca w art. 33 KPC dopuścił właściwość przemienną w sprawach o roszczenia majątkowe przeciwko przedsiębiorcy. Jak wynika z art. art. 431 KC Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie posiada np. wyodrębnionej i samodzielnej organizacyjnie części działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności mającej na celu prowadzenie działalności gospodarczej, właściwość miejscowa powinna być ustaloną na podstawie przepisów o właściwości ogólnej.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Prawo rodzinne Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego