(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Przedsiębiorstwo a podział majątku wspólnego małżonków

  • Home
  • /
  • Baza Wiedzy
  • /
  • Przedsiębiorstwo a podział majątku wspólnego małżonków

Przedsiębiorstwo a podział majątku wspólnego małżonków

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Przedsiębiorstwo a podział majątku wspólnego małżonków

Zasadnicze znaczenie dla przynależności określonego składnika majątkowego do wspólnego majątku małżonków ma czas jego nabycia w odniesieniu do momentu powstania wspólności majątkowej małżeńskiej, nie bez znaczenia jest także w świetle zasady surogacji pochodzenie środków, z których został nabyty.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie dnia 20 stycznia 2005 r składniki majątków istniejące w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej zalicza się do majątku wspólnego albo do majątków osobistych stosownie do przepisów tej ustawy, przykładowo jeżeli ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ustał po dacie 20 stycznia 2005 r., do podziału majątku wspólnego i do zwrotu wydatków i nakładów dokonanych z tego wspólnego majątku na majątek osobisty lub z majątku osobistego na majątek wspólny stosuje się przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu wprowadzonym ustawą zmieniającą.

Zgodnie z art. 31 k.r.o. wspólność́ majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich zarówno ze środków pochodzących z majątku wspólnego jak i pochodzących z majątku osobistego każdego z małżonków z wyjątkiem surogacji przewidzianej w art. 33 pkt 10 k.r.o. Do majątku wspólnego należą̨ w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również̇ z majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego wchodzą̨ więc dochody netto uzyskane z działalności prowadzonej w oparciu o przedsiębiorstwo przynależne do majątku osobistego małżonka. Natomiast do czasu ustalenia kosztów ich uzyskania i pokrycia ich z przychodów składnik przedsiębiorstwa stanowią̨ przychody. Składnikiem przedsiębiorstwa są także pożytki cywilne przynoszone przez przedsiębiorstwo.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Rozwód Kraków
Zachowek Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego