(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

W sytuacji, kiedy uprawniony z tytułu zachowku nie może otrzymać go od spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego, nabywa możliwość dochodzenia zachowku od osoby obdarowanej. Jednak co istotne zobowiązanym do zapłaty nie będzie każdy, kto otrzymał darowiznę od spadkodawcy. Należy pamiętać o tym, iż zobowiązanym będzie osoba, która otrzymała darowiznę doliczaną do spadku, przykładowo, jeżeli od czasu dokonania darowizny do dnia śmierci spadkodawcy i jednocześnie darczyńcy minęło 10 lat, a obdarowany nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych, nie ponosi on wobec uprawnionego z tytułu zachowku odpowiedzialności za zachowek lub uzupełninie zachowku. Jeżeli jednak umowa darowizny została zawarta przed upływem wspomnianego okresu i nie zachodzą okoliczności pozwalające na uniknięcie odpowiedzialności za zachowek lub uzupełnienie zachowku, wtedy należy ustalić, czy mamy do czynienia pod względem prawnym jak i faktycznym z brakiem po stronie uprawnionego możliwości uzyskania zachowku.

Odpowiedzialność obdarowanego za zachowek zachodzi między innymi wtedy, gdy egzekucja z majątku dłużnika głównego, czyli spadkobiercy lub dłużnika subsydiarnego-zapisobiercy windykacyjnego okaże się bezskuteczna lub wobec jego niewypłacalności. Powyższą sytuację potwierdza chociażby umorzenie postępowania egzekucyjnego. Także w przypadku, kiedy spadkobierca sam jest osobą uprawnioną do zachowku, a wartość nadwyżki przekraczającej należny mu zachowek nie wystarczy na pokrycie roszczeń innych uprawnionych z tytułu zachowku. Z uwagi na fakt, iż odpowiedzialność obdarowanego za zachowek jest subsydiarną, zarówno wobec odpowiedzialności spadkobiercy jak i zapisobiercy windykacyjnego, to na uprawnionym spoczywa ciężar wykazania, iż uzyskanie zachowku spadkobiercy czy zapisobiercy windykacyjnego było niemożliwym i wobec powyższego zachodzą przesłanki odpowiedzialności za zachowek obdarowanego przez spadkodawcę. Wykazanie, że chociażby jeden ze spadkobierców czy zapisobierców windykacyjnych jest zdolny do zaspokojenia roszczenia o zachowek w całości, wtedy o odpowiedzialności obdarowanego nie może być mowy.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Rozwód Kraków
Zachowek Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego