(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-114940575-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Do kiedy płaci się alimenty?

Do kiedy płaci się alimenty?

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Do kiedy płaci się alimenty?

W Polsce obowiązek płacenia alimentów na dziecko, co reguluje bezpośrednio prawo rodzinne, trwa zazwyczaj do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, czyli do ukończenia 18 lat. Jednakże istnieją sytuacje, w których obowiązek ten może przedłużyć się. Z sytuacją, kiedy obowiązek utrzymywania dziecka do 26 roku życia obciąża rodziców mamy do czynienia np. jeśli dziecko kontynuuje naukę lub odbywa służbę wojskową, wtedy właśnie obowiązek płacenia alimentów może trwać do 26 roku życia. Warto również zaznaczyć, że sąd może podjąć decyzję o przedłużeniu obowiązku alimentacyjnego w sytuacjach szczególnych, np. gdy dziecko jest niepełnosprawne lub wymaga specjalnej opieki.

Odpowiedź na pytanie do kiedy płaci się alimenty nie zawsze jest więc oczywista. Najlepiej skonsultować się w takich przypadkach z prawnikiem. Adwokat specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby ustalić do kiedy obowiązek alimentacyjny wobec dziecka istnieje, co zwalnia z płacenia alimentów i jak uniknąć obowiązku utrzymywania dziecka do 26 roku życia lub w zależności od stanu faktycznego jak sprawić by obowiązek ten trwał jak najdłużej. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka jest kwestią istotną, która wpływa na życie nie tylko dzieci, ale też rodziców, z tego powodu warto zadbać o to by alimenty zostały ustalone na właściwym poziomie.

Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z prawem rodzinnym obowiązek alimentacyjny może zostać zakończony w kilku okolicznościach. Pełnoletność dziecka- zazwyczaj obowiązek alimentacyjny kończy się, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość, czyli ukończy 18 lat. Zakończenie nauki lub służby wojskowej -jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 roku życia lub odbywa służbę wojskową, obowiązek alimentacyjny może trwać do ukończenia 25 roku życia-oznacza to obowiązek utrzymywania dziecka do 26 roku życia. Niepełnosprawność oraz potrzeby specjalne, jeśli dziecko jest niepełnosprawne lub wymaga specjalnej opieki po osiągnięciu pełnoletniości, obowiązek alimentacyjny może zostać przedłużony przez sąd orzekający w sprawach alimentacyjnych.

Samodzielność finansowa, a koniec alimentów

Osiągnięcie samodzielności finansowej uprawnionego do otrzymywania alimentów – obowiązek alimentacyjny może również zakończyć się, jeśli dziecko nie potrzebuje już wsparcia finansowego, na przykład ze względu na osiągnięcie samodzielności finansowej. Aby zakończyć obowiązek alimentacyjny, rodzic lub opiekun prawny może złożyć przygotowany przez adwokata lub samodzielnie stosowny wniosek do Sądu Rejonowego. Wniosek ten powinien być poparty odpowiednimi dowodami, takimi jak świadectwa szkolne, dokumenty potwierdzające zakończenie nauki lub inne dowody uzasadniające zakończenie obowiązku alimentacyjnego. Sąd rozpatrzy sprawę i zdecyduje czy obowiązek alimentacyjny wobec dziecka utrzymać czy zwolnić rodzica obciążonego z obowiązku utrzymywania dziecka przed ukończeniem przez nie 26 roku życia. Sąd na podstawie prawa rodzinnego podejmie odpowiednią decyzję w zależności od okoliczności, przedstawionych przez strony dowodów. W przypadku sytuacji nieoczywistych, kiedy dziecko np. studiuje w trybie zaocznym i nie pracuje na pełnym etacie warto skorzystać z pomocy adwokata, który oceni sytuację faktyczną przez pryzmat przepisów prawa rodzinnego. W przypadku, kiedy stan faktyczny jest oczywisty i oczywista jest potrzeba uchylenia obowiązku alimentacyjnego, a uprawniony nie sprzeciwia się zwolnieniu rodzica z obowiązku alimentacyjnego przed ukończeniem przez dziecko 26 roku życia, wtedy następuje koniec alimentów i pomoc adwokata najczęściej nie jest potrzebna.

Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Zgodnie z prawem rodzinnym obowiązek płacenia alimentów na dorosłe dziecko trwa do czasu ustania przesłanek, które uzasadniały zasadzenie tytułem alimentów określonej kwoty. Co oczywiste istnieją liczne okoliczności, w których obowiązek utrzymywania dziecka do 26 roku życia może stać się faktem. Jeżeli obciążony obowiązkiem alimentacyjnym chce zostać zwolniony z alimentów powinien skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny w praktyce

Jeśli obowiązek alimentacyjny na dorosłe i samodzielne co ważne życiowo dziecko powinien już się zakończyć, można podjąć następujące kroki:

  1. Upewnić się, że nastąpiły przesłanki uzasadniające uchylenie obowiązku alimentacyjnego, zebrać odpowiednie dokumenty, takie jak odpis skrócony aktu urodzenia dziecka potwierdzający osiągnięcie pełnoletniości, a także inne dowody, które mogą pomóc w udowodnieniu, że dziecko osiągnęło pełnoletniość oraz samodzielność.
  2. Dysponując stosownymi dowodami adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym przygotuje pismo procesowe pozwalające w praktyce na ,,zwolnienie z płacenia alimentów”.
Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego