Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

  • Home
  • /
  • Baza Wiedzy
  • /
  • Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Każdy kto ma interes prawny albo majątkowy w wykazaniu następstwa prawnego po spadkodawcy posiada legitymację czynną do wystąpienia z wnioskiem o zmianę lub uchylenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Będą to przede wszystkim następcy prawni zmarłego, wierzyciele spadkobierców, których nie uwzględniono w stwierdzeniu nabycia spadku lub którym przypadł mniejszy niż faktycznie należny udział spadkowy, zapisobierca, uprawniony z tytułu zachowku, czy wykonawca testamentu. Co warte podkreślenia sąd spadku będąc właściwym do zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, nie ma możliwości dokonywać zmian w zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w takim przypadku, przy spełnieniu przesłanek niezbędnych dla wykazania wadliwości aktu poświadczenia dziedziczenia, sąd spadku uchyla przedmiotowy akt poświadczenia dziedziczenia. Odnośnie terminów do wystąpienia z wnioskiem o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy zaznaczyć, iż osoba, która była uczestnikiem postępowania w ramach, którego wydano ,,wadliwe” postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, może złożyć wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, kiedy swe żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w poprzednim postępowaniu. Co istotne, wniosek o zmianę należy wtedy złożyć przed upływem roku od dnia, w którym uczestnik poprzedniego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku uzyskał tę możliwość.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Prawo spadkowe
Prawo rodzinne Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego