Dziedziczenie małżonka spadkodawcy

Dziedziczenie małżonka spadkodawcy

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Nasza kancelaria udzieli wsparcia w rozwiązaniu twojego problemu.

Małżonkowi spadkodawcy przysługuje prawo do dziedziczenia zarówno w pierwszej grupie obok zstępnych, jak też i w drugiej oraz trzeciej grupie spadkobierców obok rodziców (grupa druga) lub rodzica i rodzeństwa lub samego rodzeństwa, ewentualnie ich zstępnych (grupa trzecia)

Jak wynika wprost z KC udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku natomiast w braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. W zaistniałej sytuacji celem właściwego określenia masy spadkowej należy ustalić czy pomiędzy spadkodawcą a jego małżonkiem istniał ustrój wspólności majątkowej, ponieważ w takiej sytuacji w skład spadku po zmarłym wchodzi cały majątek osobisty spadkodawcy, a także udział w majątku wspólnym małżonków. Co istotne w przewidzianych przez ustawodawcę przypadkach istnieje możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku objętym ustrojem wspólności ustawowej małżeńskiej, co oznacza, iż nie zawsze udział spadkodawcy w majątku wspólnym będzie wyrażony ułamkiem ½.

W przypadku, kiedy do dziedziczenia dochodzą obok małżonka spadkodawcy jego dzieci w takiej sytuacji, ustawodawca przewidział, iż małżonek zmarłego i jego dzieci winni dziedziczyć w częściach równych, jednak zastrzegając, że część przypadająca na małżonka spadkodawcy nie może być mniejszą niż ¼ całości spadku.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów naszych usług:

Porady prawne Kraków
Zachowek Kraków
Prawo spadkowe
Prawo rodzinne Kraków

Nasze mocne strony
Indywidualne podejście

do każdej ze spraw

Wieloletnie doświadczenie

w pozytywnym zakończeniu sporów sądowych

Profesjonalna pomoc

prawna na każdym etapie postępowania sądowego